Considerații asupra percheziției informatice (Paula Ciorea)

Rezumat: Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența instanțelor din Statele Unite ale Americii acordă o atenție deosebită dreptului persoanei la viață privată. Percheziția informatică este un procedeu probatoriu care prezintă un grad mare de ingerință, astfel încât trebuie să fie dispusă numai în mod excepțional. În prezent, percheziția informatică se poate dispune în toate cazurile când, „pentru descoperirea și strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice” (art. 168 alin. (2), teza finală C.proc.pen.). Există situații în care garanțiile prevăzute pot fi eludate, precum este cazul percheziției informatice dispuse în timpul urmăririi penale in rem.

Consecinţele ipotezelor particulare ale erorii de fapt: aberratio ictus, aberratio delicti, error in persona şi aberratio causae (Alexandru Matache)

Rezumat: Ca urmare a naşterii sale din constantele manifestării exterioare de voinţă a omului, o parte a doctrinei a inclus în conceptul de unitate naturală de infracţiune, ocolit de reglementări legale în spaţiul românesc, şi anumite ipoteze particulare ale erorii de fapt asupra elementelor constitutive ale infracţiunii (tipicităţii), reunite sub denumirea de „infracţiune deviată”.

VIOLAREA VIEȚII PRIVATE. Printre capcanele unei noi incriminări (Cristina Nicorici)

Rezumat: Cu siguranță că, de fiecare dată când se incriminează, pentru prima dată, o conduită omenească, este dificil să se evite întru totul ambiguitățile. Iar încercarea de a proteja, prin mijloace de drept penal, o valoare socială atât de complexă cum este viața privată a persoanei nu simplifică posibilitățile de abordare. Însă, textul de la art. 226 C. pen., prin modalitatea de reglementare, și prin termenii pe care îi folosește, va determina apariția unei serii de probleme în practica judiciară dificil, dacă nu chiar imposibil de soluționat.

Cuvinte cheie: viață privată, previzibilitate, supraveghere, publicare, plasare, locuință, convorbire privată.

INFRACŢIUNEA DE DIVULGARE A SECRETULUI PROFESIONAL DE CĂTRE AVOCAT PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR. 51/1995. SCURTE CONSIDERAŢII (Dan-Sebastian Chertes)

Rezumat: Prezentul articol analizează o incriminare recent introdusă în legislația românească prin raportare la o altă incriminare, deja existentă în Codul penal. Începând cu procesul legislativ care a dus la adoptarea incriminării analizate, este analizată natura infracțiunii prin raportare la urmare, ca element al laturii obiective. De asemenea, analiza stabilește în ce măsură avem de-a face cu o incriminare autonomă sau o formă agravată a incriminării prevăzute de Codul penal.