PARTICULARITĂȚI ALE EXAMINĂRII DOCUMENTELOR LAMINATE (Cristina Filip)

Rezumat: Uneori, deși solicitările organelor judiciare vizează identificarea autorului scrisului sau a semnăturii de pe  unele documente, aceasta implică și stabilirea veridicității datei consemnate pe aceste înscrisuri, sau – în cazul unor acte oficiale – verificarea autenticității acestora. De regulă, aceste situații sunt impuse de aspectul documentului expertizat, care ridică suspiciuni încă de la examinarea vizuală, macroscopică. Este cazul acelor documente incluse permanent în folie transparentă (de laminare), fără a expune nicio regiune a suportului papetar și, cu atât mai puțin, niciun fragment de traseu grafic inscripționat pe suprafața acestuia.

PRESUPUSA INFAILIBILITATE A PROBELOR ADN. LIMITE ȘI VULNERABILITĂȚI (Cezar Cioacă)

Rezumat: În afara dezbaterilor îndelungate cu privire la presupusa încălcare a drepturilor civile şi a vieţii private, Dolan şi Felch avertizează cum că probele ADN au incriminat ocazional şi persoane nevinovate, incriminare care ulterior s-a dovedit a fi rodul inter-contaminării realizate la faţa locului sau în laborator, a interpretării eronate a rezultatelor analizelor de laborator, cât şi prin supraestimarea mijloacelor de probă sau a interpretării defectuoase a semnificaţiei lor în procedurile penale.

EXAMINAREA DOCUMENTELOR PREZENTATE IN COPIE, ASPECTE PRACTICE ȘI TEORETICE (Cataraga Olga, Sorin Alămoreanu și Petcovici Piotr)

Rezumat: Examinarea documentelor prezentate în copii, actualmente, este abordată diferit de către experții criminaliști. În lucrarea dată, dorim să argumentăm necesitatea acceptării pentru expertizare a astfel de documente, dar și a elaborării unor recomandări metodice unice, care să ghideze experții judiciari în acest proces, astfel încât să fie evitate confuziile pe segmentul respectiv. Raționamentele noastre cu privire la problema dată încercăm să le susținem prin exemple din practica judiciară.

FORENSIC EXAMINATION OF DOCUMENT COPIES. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Abstract: The paper, will discuss some arguments concerning the examination of the grafoscopic objects in the copy.

DETERMINAREA VECHIMII DOCUMENTELOR (Efim Obreja, Nicolae Gurău, Veronica Postoroncă și Larysa Derecha)

Rezumat: Determinarea vechimii documentelor este o sarcină frecvent solicitată în cadrul expertizelor judiciare. Soluţionarea acestei probleme nu este una simplă şi, de aceea, este foarte importantă experienţa de expertiză judiciară acumulată pentru o activitate ulterioară eficientă în acest domeniu.
În prezenta comunicare sunt arătate unele posibilităţi de determinare a vechimii documentelor prin intermediul exemplelor din practica de expertiză judiciară tehnică a documentelor, a materialelor documentelor și a scrisului, grafoscopică.

DETERMINING THE AGE OF QUESTIONED DOCUMENTS THROUGH FORENSIC EXAMINATION

Abstract: Determining the length of documents is a frequently asked task in judicial expertise.

Observaţii referitoare la expertizarea suporţilor ce conţin rezultatele activităţii de supraveghere tehnică (Sandra Grădinaru)

Rezumat:  Prezenta lucrare îşi propune să analizeze posibilitatea solicitării administrării probei cu expertiza tehnică şi criminalistică a suporţilor optici ce conţin datele obţinute în urma activităţii de supraveghere tehnică, efectuată de către organele de urmărire penală. Studiul de faţă porneşte de la premisa conform căreia, deşi la dosarul instanţei, de cele mai multe ori, sunt depuse procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice sau a conversaţiilor purtate în mediul ambiental, precum şi fişierele audio sau audio-video stocate pe suporţii optici, se impune ca părţile să poată contesta în faţa judecătorului însăşi autenticitatea acestor mijloace de probă.

Expertiza genetică în cauzele penale (Dragoș-Vasile Leordean, Mihai Suian și Daniel Ioan Ureche)

REZUMAT:Prin acest articol autorii doresc să promoveze folosirea tehnicilor de biologie moleculară în cadrul unor expertize genetice judiciare. Pornind de la definiția expertizei genetice date de Codul de procedură penală, care face referire strict la Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, autorii atrag atenția asupra limitărilor impuse de legislația privind realizarea profilurilor genetice în afara unui anumit tipar. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere scopul administrării probei în procesul penal și a interpretării teleologice a legislației procesuale – care permit folosirea oricărei metode sau abordări științifice în realizarea oricărei expertizei genetice.