CONCURSUL DE CALIFICĂRI (I)

Rezumat: Luând în considerare faptul că atât la nivel naţional cât şi la nivel european discutăm despre o expansiune a normelor de incriminare, fapt ce generează dificultăţi practice, autorul îşi propune o analiză prin care să clarifice unele aspecte referitoare la concursul de calificări. De asemenea, în contextul noului Cod penal, având în vedere lipsa de reglementare a concursului de calificări, autorul îşi propune să identifice pricipalele criterii utilizate în literatura de specialitate în vederea facilitării interpretării anumitor texte de incriminare. Dreptul comparat este folosit la răndul său drept sursă în vederea stabilirii a două categorii ale concursului de calificări: concursul de calificări alternativ şi cel incompatibil. Nu în ultimul rând, având în vedere faptul că practica judiciară se confruntă în mod direct cu situaţii în care, în aparenţă, sunt aplicabile mai multe texte de incriminare cu privire la aceeaşi conduită, prezentul articol oferă soluţii de practică judiciară menite să rezolve aceste probleme.

Concurrence of criminal laws (I)

Abstract: Taking into consideration the fact that both at a national and european level the multiplication of the criminal provisions causes difficulties in solving legal problems, the author seeks an analysis which could clarify the concept and highlight the concerns that may arise in the matter of concurrence of Criminal laws. Furthermore, in the context of the new Criminal Code and its lack of regulation of the institution, the author identifies the main criterias formulated by the legal literature in order to facilitate the interpretation of the criminal provisions. Comparative Law is used as a source of analysis and innovation in presenting two of the categories of concurrence of laws: the alternative and the incompatibile ones. Last but not least, given the fact that the judicial practice confronted directly with specific cases, in which, theoretically, several legal texts apply to the same state of facts, the article offers examples of legal solutions ruled by the national courts.

Keywords: concurrence of Criminal laws, The new Criminal Code, lack of regulation, non bis in idem, interpretation of the law, concurrence of offences, the principle of complete utilization of the fact, Comparative Law.