DE LEGE FERENDA: CAMERA PRELIMINARĂ

Rezumat: Prezentul articol analizează necesitatea modificării procedurii camerei preliminare, astfel cum este ea reglementată în prezent în Codul de procedură penală, având în vedere și influența deciziei Curții Constituționale nr. 641/2014 asupra desfășurării acesteia. Trecând prin toate cele 7 articole ale procedurii (art. 342-348 Cod procedură penală), autorul indică modificările ce ar putea realiza o procedură coerentă și echitabilă. Astfel, autorul consideră necesar a fi modificate: obiectul camerei preliminare, prevederile referitoare la durata acesteia, la procedura propriu-zisă (în special în ceea ce privește termenul de depunere a memoriului de cameră preliminară, actul prin care procurorul remediază neregularitățile rechizitoriului, soluțiile de restituire parțială pentru care procurorul poate opta, posibilitatea administrării probelor în această procedură), la soluțiile care se pot pronunța și la modul de judecată a contestației încheierii pronunțate în fondul camerei preliminare.

De lege ferenda: preliminary chamber

Abstract: This article analyses the need to amend the preliminary chamber procedure regulated by the Criminal Procedure Code, while taking into account the influence of Decision no. 641/2014 issued by the Constitutional Court, on the aforementioned procedure. By analyzing all 7 articles of the procedure (articles 342 to 348 of the Criminal Procedure Code), the author shows how their amendment can give rise to a fair and coherent procedure. Thus, the author deems it necessary to modify the object of the preliminary chamber, the provisions on its duration and on the actual procedure (especially as regards the deadline for filing the written submissions, the document through which the prosecutor remedies the irregularities in the indictment, the partial restitution solutions from which the prosecutor can choose, the measures of inquiry in this procedure), on the solutions that can be issued and on the settlement of the appeal against the resolution issued by the preliminary chamber of first instance.