LISTĂ CU LUCRĂRI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ ŞI ASPECTE CONEXE

Cuvânt-înainte: Prezenta listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe acesteia îşi propune să aducă în prim plan incursiunile doctrinare ale unor autori români. Demersul s-a dorit a fi unul exhaustiv, fără a exclude materiale raportat la diverse criterii ce pot fi cu uşurinţă catalogate drept subiective. Lucrările omise urmează a face obiectul unei liste actualizate în numerele ulterioare ale revistei.

Pentru a aduce un plus valoare prezentului demers, s-a încercat plasarea lucrărilor în funcţie de anumite categorii. De asemenea, deşi doar ocazional, au fost inserate comentarii succinte privitoare la conţinutul anumitor materiale.

Toate acestea pentru a oferi o mai bună radiografie a literaturii de specialitate într-un domeniu în care, oricât de mult s-ar scrie, totuşi e mult prea puţin.

Secţiunea monografii / studii are în vedere şi lucrări ce nu vizează în mod exclusiv materia criminalităţii informatice. Astfel, au fost avute în vedere inclusiv comentarii ale noului Cod penal ori ale textelor de incriminate regăsite la un moment dat în legislaţia specială (Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 365/2002).