LISTĂ CU LUCRĂRI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ ŞI ASPECTE CONEXE

Cuvânt-înainte: Prezenta listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe acesteia îşi propune să aducă în prim plan incursiunile doctrinare ale unor autori români. Demersul s-a dorit a fi unul exhaustiv, fără a exclude materiale raportat la diverse criterii ce pot fi cu uşurinţă catalogate drept subiective. Lucrările omise urmează a face obiectul unei liste actualizate în numerele ulterioare ale revistei.

Pentru a aduce un plus valoare prezentului demers, s-a încercat plasarea lucrărilor în funcţie de anumite categorii. De asemenea, deşi doar ocazional, au fost inserate comentarii succinte privitoare la conţinutul anumitor materiale.

Toate acestea pentru a oferi o mai bună radiografie a literaturii de specialitate într-un domeniu în care, oricât de mult s-ar scrie, totuşi e mult prea puţin.

Secţiunea monografii / studii are în vedere şi lucrări ce nu vizează în mod exclusiv materia criminalităţii informatice. Astfel, au fost avute în vedere inclusiv comentarii ale noului Cod penal ori ale textelor de incriminate regăsite la un moment dat în legislaţia specială (Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 365/2002).

Printre lucrările menționate (extras):

 • Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr.3, 2006
 • Maxim Dobrinoiu, Infracţiunea de fals informatic, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr.1, martie 2007
 • Maxim Dobrinoiu, Accesul ilegal la poşta electronică, în Revista de Drept Penal, nr. 3, 2008
 • Ionuţ Ciprian Spiridon, Reflecţii cu privire la legislaţia română în domeniul criminalităţii informatice, în Dreptul, nr. 6/2008
 • Anca Ciglenean, Unele precizări privind pornografia infantilă în legislaţia română, în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2009
 • George Zlati, Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, în Caiete de drept penal, nr. 2/2011
 • George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012
 • George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), în Caiete de drept penal, nr. 3/2014
 • George Zlati, Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în Caiete de drept penal, nr. 4/2014
 • Oana Bugnar, Pornografia infantilă – legiuitorul european versus legiutorul national, în Caiete de drept penal, nr. 3/2014
Despre autori:
 • Maxim Dobrinoiu este lector universitar doctor la  Facultatea de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București.
 • George Zlati este avocat în Baroul Cluj (avocat colaborator în cadrul Sergiu Bogdan și Asociații), specializat în criminalitate informatică / infracțiuni informatice și percheziții informatice (digital forensics). Acesta este de asemenea doctorand în drept la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca (teza "Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic") și colaborator extern la facultății la disciplina Drept penal - partea specială.