VIOLAREA VIEȚII PRIVATE. Printre capcanele unei noi incriminări

Rezumat: Cu siguranță că, de fiecare dată când se incriminează, pentru prima dată, o conduită omenească, este dificil să se evite întru totul ambiguitățile. Iar încercarea de a proteja, prin mijloace de drept penal, o valoare socială atât de complexă cum este viața privată a persoanei nu simplifică posibilitățile de abordare. Însă, textul de la art. 226 C. pen., prin modalitatea de reglementare, și prin termenii pe care îi folosește, va determina apariția unei serii de probleme în practica judiciară dificil, dacă nu chiar imposibil de soluționat.

Cuvinte cheie: viață privată, previzibilitate, supraveghere, publicare, plasare, locuință, convorbire privată.

VIOLATION OF PRIVATE LIFE: Avoiding the Traps of a Newly Regulated Crime

Abstract: It is for sure that, with every occasion that a human action is regulated, for the first time, in the Criminal Code, it is difficult to avoid all problems that may appear. Furthermore, the task to protect, by criminal means, a social value as complex as the private life of a person does not make it any easier. However, the article 226 of the Romanian Criminal Code, given the way that it is regulated (and taking into account the terms that are used), will determine the appearance of a series of problems in the judicial practice, difficult, if not impossible to solve.

Key words: private life, predictability, surveillance, publishing, home, private dialogue.