Considerații critice cu privire la articolul 532 alin. (3) din Codul de procedură penală. Argumente de neconstituționalitate

Rezumat: Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală la 1 februarie 2014 a adus, în materia reabilitării judecătoreşti, o nouă condiţie specială negativă de fond pentru dispunerea acesteia, constând în aceea ca pedeapsa privativă de libertate aplicată persoanei condamnate să nu se fi prescris din motive imputabile acesteia. Pornind de la acest element de noutate ivit în sistemul de drept penal român, autorul analizează caracterul prevederii legale de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum şi consecinţele sale pentru situaţia persoanelor cărora i se adresează, concluzionând, în final, că norma aflată în discuţie nu îşi găseşte o justificare conceptuală şi apreciind, în acelaşi timp, că textul de lege este neconstituţional. Referitor la caracterul de neconstituţionalitate al normei, deşi admite că argumentele deja aduse de către persoana care a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la prevederea analizată nu erau întemeiate, astfel că soluţia de respingere a excepţiei apare ca fiind justificată, autorul opinează că pot fi aduse alte argumente în sprijinul declarării neconstituţionalităţii textului. În acest sens, autorul arată argumentat care sunt motivele pentru care instituţia reabilitării nu ar trebui condiţionată în niciun fel de incidenţa sau nu a prescripţiei executării pedepsei aplicată condamnatului, reliefând concluziile oximoronice, penalmente incorecte şi chiar nocive care pot fi generate de o atare viziune a legiuitorului. Nu în ultimul rând, pornind de la elemente identificate în decizii ale Curţii Constituţionale şi de la jurisprudenţa constantă în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, se poate desprinde cu fermitate concluzia că prevederea legală evocată încalcă dreptul la viaţă privată socială şi principiul de rang constituţional al egalităţii în faţa legii, instituind o imposibilitate perpetuă de reintegrare în societate a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea în regim de detenţie cu durata de peste 2 ani. Ca atare, autorul pledează pentru o intervenţie promptă a legiuitorului care să elimine această condiţie necesară pentru obţinerea reabilitării judecătoreşti or, în caz contrar, apreciază că o nouă excepţie de neconstituţionalitate ridicată raportat la această prevedere legală cu argumentaţia avansată de către acesta ar trebui să conducă la o decizie de neconstituţionalitate a textului de lege.