DETERMINAREA VECHIMII DOCUMENTELOR

Rezumat: Determinarea vechimii documentelor este o sarcină frecvent solicitată în cadrul expertizelor judiciare. Soluţionarea acestei probleme nu este una simplă şi, de aceea, este foarte importantă experienţa de expertiză judiciară acumulată pentru o activitate ulterioară eficientă în acest domeniu.
În prezenta comunicare sunt arătate unele posibilităţi de determinare a vechimii documentelor prin intermediul exemplelor din practica de expertiză judiciară tehnică a documentelor, a materialelor documentelor și a scrisului, grafoscopică.

DETERMINING THE AGE OF QUESTIONED DOCUMENTS THROUGH FORENSIC EXAMINATION

Abstract: Determining the length of documents is a frequently asked task in judicial expertise. Solving this problem is not a simple one, therefore, the experience of judicial expertise is very important, accumulated for an effective later activity in this area.
In this work some possibilities for determining the length of documents are shown by means of examples from the practice of technical expertise of documents, document materials and writing, grafoscopic.