EXAMINAREA DOCUMENTELOR PREZENTATE IN COPIE, ASPECTE PRACTICE ȘI TEORETICE

Rezumat: Examinarea documentelor prezentate în copii, actualmente, este abordată diferit de către experții criminaliști. În lucrarea dată, dorim să argumentăm necesitatea acceptării pentru expertizare a astfel de documente, dar și a elaborării unor recomandări metodice unice, care să ghideze experții judiciari în acest proces, astfel încât să fie evitate confuziile pe segmentul respectiv. Raționamentele noastre cu privire la problema dată încercăm să le susținem prin exemple din practica judiciară.

FORENSIC EXAMINATION OF DOCUMENT COPIES. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Abstract: The paper, will discuss some arguments concerning the examination of the grafoscopic objects in the copy. As there are no methodological guidelines that would direct this type of examination, judicial QD experts deal differently with the problem of examining the graphic objects presented in the form of a copy.