Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Rezumat: Având în vedere faptul că Acordul de recunoaştere a vinovăţiei reprezintă una dintre marile inovaţii aduse de noul Cod de procedură penală, autorul îşi propune să analizeze modul în care a fost implementată această instituţie în sistemul nostru de drept. Întrucât este o instituţie nouă în procesul penal român, vom încerca o analiză detaliată a principalelor aspecte care au creat interpretări neunitare. Nu în ultimul rând, vom încerca să reflectăm particularităţile acestei instituţii şi prin intermediul jurisprudenţei.

Admission of guilt agreement

Abstract: Taking into consideration the fact that Admission of Guilt Agreement represents one of the main innovations introduced by the new Criminal Code of Procedure, the author aims to analyze how this institution has been implemented in our legal system. Because it is a new institution in Romanian criminal trial, we will try a detailed analysis of the main issues which have created non-unitary interpretations. Last but not least, we will try to reflect the particularities of this institution through jurisprudence.