Circumstanţele în cadrul participaţiei penale

Rezumat: În prezenta lucrare vor fi avute mai întâi în vedere elementul obiectiv și cel subiectiv al circumstanțelor. Apoi, având o imagine cât mai clar conturată a lor, vom încerca să stabilim care este modalitatea în care funcționează în cadrul participației. Pentru aceasta, ne vom ocupa mai întâi de clasica distincție care dezbină art. 50 din noul Codul penal: circumstanțe reale și circumstanțe personale. Mai precis, vom analiza pe îndelete optica doctrinei și a practicii de până acum, după care vom încerca să propunem unele linii directoare. Abia după ce linia dintre cele două categorii este clară, vom putea să analizăm modalitatea concretă în care circumstanțele influențează răspunderea penală a participanților. Astfel, vom analiza mai întâi efectul circumstanțelor personale, iar apoi ne vom ocupa de răsfrângerea celor reale. Analiza anticipată își propune să clarifice nelămuririle și disputele iscate în doctrină și în practică legate de această temă, aruncând o privire și la abordarea din alte sisteme de drept.

Circumstances in the context of criminal participation

Abstract: The first purpose of this article is to clarify the objective and subjective nature of circumstances in criminal law. Subsequently the author will try to analyze the relationship between circumstances and criminal participation, starting with the distinction made under article 50 of the new Criminal Code between objective and personal circumstances.
The second objective of this article is to emphasize the way in which circumstances affect the criminal liability of participants.