Delapidarea. Probleme de actualitate

Rezumat: Prezentul articol se doreşte a fi o analiză detaliată a infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 295 Cod pen. Nu doar noutatea reglementării, ci şi frecvenţa comiterii infracţiunilor de serviciu în general, una dintre cele mai „la îndemâna” autorilor fiind delapidarea, solicită o dezbatere constantă a acestei infracţiuni. Autorul a analizat prin comparaţie actuala şi vechea reglementare, subliniind evoluţia, dar şi aspectele prin care legiuitorul anterior s-a dovedit mai inspirat decât actualul legiuitor şi, uneori, mai permisiv decât o arată în actuala reglementare noul legiuitor sau, cel puţin, mai previzibil.

Emblezzlement: Current issues

Abstract: The present paper intends to analyze the problem of embezzlement, the offense under article 295 of the Romanian Criminal Code. Not only because of the sheer novelty of the provision, but also because of the frequency of this offense being committed in the workplace, a constant debate is required. The author analyses these aspects by comparison between the former and the current criminal provisions regarding embezzlement, highlighting both the evolution and the aspects according to which the former legislator has proven to be more inspired than the current legislator.