UNELE ASPECTE PRIVIND FOLOSIREA INVESTIGATORILOR SUB ACOPERIRE ȘI A COLABORATORILOR

Rezumat: În acest articol autorul a analizat trăsăturile principale ale utilizării investigatorilor sub acoperire a colaboratorilor și a informatorilor în reglementarea Noului Cod de procedură penală, ținând cont de particularitățile privind persoanele arătate anterior, natura acestora, modul în care sunt recrutate și motivele care le determină să colaboreze cu organele de urmărire penală. Autorul arată condițiile legale pentru autorizarea măsurii, modul cum poate fi utilizată de organele de urmărire penală pentru obținerea de date și informații, dar arată și limitările acesteia în obținerea de probe și legătura acesteia cu procedeele probatorii. Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor nu produce prin ea însăși probe în procesul penal, dar creează contextul prin care probele pot deriva în urma utilizării măsurii. Legalitatea unor astfel de probe va depinde întotdeauna de legalitatea utilizării investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor. Concluzia a fost aceea că legea procesual penală română are lacune în combaterea folosirii în mod abuziv a metodei speciale de cercetare și că în cursul procesului penal este obligatorie cercetarea motivelor care stau la baza deciziei unei persoane de a colabora cu organele de urmărire penală.

ASPECTS REGARDING THE USE OF UNDERCOVER INVESTIGATORS AND INFORMANTS

Abstract: In this article the author has analyzed the implications of using undercover agents, collaborators and informants in the context of the New Criminal Procedure Code, taking into account the differences between the agents involved, their background, the way they are recruited and their motivation. The author shows the legal context in which the method of investigation may be used, and shows how it can be used to provide information to the investigator and also show its limits in providing evidence and its correlation to legal methods of obtaining evidence. The use of undercover investigators and informants does not produce means of evidence by itself but creates the possibility of deriving such evidence from the use of the method. The legality of such evidence is always affected by the legality of using undercover investigators and informants. The conclusion was that the Romanian Criminal Procedure Code is lacking in means to guarantee against the misuse of the method of investigation and that attention must be given to motivation behind a person’s collaboration with the prosecution.

Despre autor:

Mihai Suian este avocat În Baroul Cluj, specializat în drept penal. Acesta este doctorand în drept la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca.