Redeschiderea urmăririi penale ca urmare a plângerii formulate de inculpat împotriva ordonanței de clasare. Nelegalitate, consecințe și căi de atac

Rezumat: Deși prevederile legale care reglementează plângerea împotriva actelor procurorului, respectiv redeschiderea urmăririi penale pot părea clare la o primă vedere, jurisprudența a demonstrat contrariul într-o cauză în care de la o simplă plângere împotriva soluției de clasare formulată de inculpat, prin care s-a solicitat schimbarea temeiului de clasare, s-a ajuns la un „hățiș” de proceduri, generat de faptul că procurorul ierarhic a infirmat ordonanța de clasare și a dispus redeschiderea urmăririi penale în considerarea faptului că încadrarea juridică dată inițial faptei ar fi fost una greșită, ignorând astfel principiul non reformatio in pejus. În consecință, în prezentul articol sunt analizate în ce măsură soluția adoptată de procuror a fost una legală, temeiurile în baza cărora procurorul ierarhic poate dispune infirmarea ordonanței de clasare și căile de atac ce pot fi urmate într-o asemenea situație. De asemenea, sunt analizate soluțiile date de judecătorul investit cu soluționarea plângerii împotriva soluției de clasare, respectiv cu soluționarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale și relația dintre cele două proceduri, fiind propusă o varianta alternativă de rezolvare a problemei supusă analizei.

Cuvinte-cheie: redeschiderea urmăririi penale, clasare, non reformatio in pejus, cale de atac, judecător de cameră preliminară

The reopening of the prosecution following the complaint filed by the defendant against the order to close a case. Unlawfulness, consequences and remedies

Abstract: Although the legal provisions governing the complaint against the acts of the prosecutor and the reopening of the prosecution may seem clear at first glance, the case law has shown the opposite in a case in which, from a simple complaint against the order to close a case filed by the defendant, a ”tangle” of procedures resulted, from the fact that the hierarchical prosecutor invalidated the order and decided the reopening of the criminal prosecution in view of the fact that the initial legal classification was wrong, thus ignoring the principle of non reformatio in pejus. In this article it is analyzed the extent to which the solution adopted by the prosecutor was a legal one, the grounds on which the hierarchical prosecutor may order the invalidation of the order to close a case and the remedies that may be followed in such a situation. It also analyzes the solutions given by the judge entrusted with the adjudication of the complaint against the order to close the case, by the judge who analyzed the lawfulness of the reopening of the prosecution and the relationship between the two procedures, an alternative solution for solving the problem subject to the analysis being proposed.

Keywords: reopening of criminal prosecution, order to close a case, non reformatio in pejus, remedies, preliminary chamber judge.

Despre autor:

Oana Laura Bugnar este avocat colaborat în cadrul SCPA Sergiu Bogdan și Asociații și doctorand în drept la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca. Aceasta este specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, având ca teză de doctorat această tematică.