Şantajul. Probleme punctuale

Rezumat: Prezentul articol reprezintă o analiză în detaliu cu privire la anumite probleme punctuale care au apărut sau pot apărea în aplicarea art. 207 Cod pen., text care conține incriminarea infracțiunii de șantaj. Autorul nu a utilizat forma clasică a unui articol, tratând, în schimb, câte o problemă distinctă în fiecare capitol. Unele aspecte discutate au fost inspirate din analizarea unor hotărâri judecătorești în care s-au învederat aspectele respective, în timp ce altele sunt rezultatul unor exerciții teoretice. În majoritatea cazurilor autorul a încercat formularea unor propuneri de lege ferenda, care pot fi localizate la finalul fiecărui capitol. O concluzie a întregului articol ar putea fi necesitatea unei intervenții a legiuitorului cu privire la această incriminare, bazată pe identificarea unor dificultăți în aplicarea normei în unele situații arătate în cuprinsul acestuia.

Cuvinte-cheie: șantaj, subiect pasiv, momentul epuizării, cauza de neimputabilitate, folosul, amenințarea.

Blackmail and extortion. A few theoretical issues

Abstract: The present paper represents a detailed analysis regarding some specific issues regarding article 207 of the Romanian Criminal Code, which incriminates the blackmail and the extortion. Some of the legal aspects treated in this paper were inspired from different courts’ decisions, while others were the results of critical thinking. In most of the cases the author tried to elaborate some de lege ferenda proposals, which are situated at the end of each chapter. As a conclusion of the paper we might say that the text could benefit from a few adjustments, given the fact that the application of this law generates difficulties in the cases presented in this paper.

Keywords: blackmail, extortion, victim, moment of exhaustion, cause of non-imputability, benefit, threat.

Despre autor:

Dorel Herinean este avocat în Baroul București.