Servicii over-the-top (OTT) vs. servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, ART. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală

Rezumat: Având în vedere discuţiile apărute în jurisprudenţă şi literatura de specialitate cu privire la apartenenţa serviciilor over-the-top (OTT) la categoria serviciilor de comunicaţii electronice, este necesară o analiză introductivă prin raportare la legislaţia din România pentru a vedea în ce categorie se situează anumite servicii oferite pe Internet. Ceea ce îşi propune acest articol este de a identifica aspectele problematice ce ţin de calificarea unui serviciu oferit pe Internet ca fiind unul de comunicaţii electronice şi consecinţele pe care le poate avea calificarea unui serviciu ca fiind unul over-the-top (OTT) şi nu unul de comunicaţii electronice prin raportare la anumite instituţii de drept procesual penal.

Cuvinte-cheie: servicii over-the-top, servicii de comunicaţii electronice, retenţia datelor cu caracter personal, conservarea datelor informatice, interceptarea comunicaţiilor, date de conţinut.

Over-the-top (OTT) services vs. Electronic communications services. Art. 142, art. 152, art. 154 And art. 170 of the Criminal Procedure Code 

Abstract: Taken into consideration the legal controversies found in the jurisprudence and in the legal literature regarding the belonging of the over-the-top services (OTT) in the category of electronic communications services, an analysis is required in relation to the Romanian legislation. The present article tries to identify the problematic issues regarding the qualification of a service provided on the Internet as an electronic communication service and the consequences of such a qualification can have on the applicability of different institutions from the Criminal Code of procedure.

Keywords: over-the-top services, electronic communication services, data retention, computer data preservation, content data.

Despre autor:

George Zlati este avocat în Baroul Cluj (avocat colaborator în cadrul Sergiu Bogdan și Asociații), specializat în criminalitate informatică / infracțiuni informatice și percheziții informatice (digital forensics). Acesta este de asemenea doctorand în drept la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca (teza "Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic") și colaborator extern la facultății la disciplina Drept penal - partea specială.