Câteva aspecte referitoare la infracțiunile de trafic de persoane (art. 210 Cod penal), proxenetism (art. 213 Cod penal) și folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 Cod penal)

Rezumat: Prezentul articol își propune, mai întâi, o succintă analiză a raportului dintre infracțiunea de trafic de persoane și cea de proxenetism, în ipoteza în care subiect pasiv al ambelor fapte este aceeași persoană, pentru a stabili dacă este sau nu posibilă reținerea unui concurs real de infracțiuni într-o astfel de situație. În continuare, autoarea a încercat să ofere  o definiție sensului noțiunii de „determinare” din cuprinsul art. 213 alin. (1) C.pen. pentru a evidenția diferențele față de cuprinsul art. 329 C.pen. 1969. A treia secțiune a articolului cuprinde câteva criterii pentru aplicarea Deciziei nr. 20/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept, ce are ca obiect infracțiunea de proxenetism în varianta prev. de art. 213 alin. (1) și (3) C.pen.  Partea finală a prezentului articol este dedicată unei scurte analize a problemelor ridicate de aplicarea art. 216 C.pen.

Cuvinte cheie română: trafic de persoane, proxenetism, concurs real, unitate de împrejurare, infracțiune complexă, determinare, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, formă de vinovăție, autor, complice, instigator, favorizarea făptuitorului, tăinuire.

Some considerations regarding the trafficking in human beings (article 210 Criminal Code), pandering (article 213 Criminal Code) and use of an exploited person’s services (article 216 Criminal Code)

Abstract: The present article aims, firstly, to analyse the relationship between the trafficking in human beings and pandering, in the situation in which both crimes are committed against the same individual, in order to conclude whether or not article 38 par. (1) of the Romanian Criminal Code is applicable. Secondly, the author tries to define the notion of „determination” as regulated by article 213 par. (1) of the Romanian Criminal Code in order to emphasize its differences in relation to article 329 of the 1969 Romanian Criminal Code. In the third section the author tries to emphasize several criteria for the application of Decision no. 20/2016 issued by the High Court of Cassation and Justice in a Preliminary Ruling procedure, in the matter of the crime of pandering as regulated by article 213 par. (1) and (3) of the Romanian Criminal Code. The final section of the present article is dedicated to a short analysis regarding the issues raised by the application of article 216 of the Romanian Criminal Code.

Keywords: trafficking in human beings, pandering, determination, complex offense, unity of circumstance, use of an exploited person’s services, instigator, accomplice, aiding and abetting a perpetrator, receipt and sale of stolen goods.