UNELE ASPECTE PRIVIND REȚINEREA, PREDAREA ȘI PERCHEZIȚIONAREA TRIMITERILOR POȘTALE

Rezumat: În acest articol autorul a analizat trăsăturile principale ale reținerii, predării și percheziționării trimiterilor poștale în reglementarea Noului Cod de procedură penală, prezentând evoluția protecției dreptului la viață privată și a secretului corespondenței în România cât și istoria folosirii corespondenței în procesul penal autohton.
Autorul arată condițiile legale pentru autorizarea măsurii, modul cum poate fi utilizată de organele de urmărire penală pentru obținerea probe, dar arată și limitările acesteia față de procedee probatorii moderne precum supravegherea tehnică. Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale poate servi aflării adevărului prin relevarea intenției ca formă de vinovăție dar și pentru obținerea de mijloace materiale de probă. Folosirea măsurii necesită o precauție pentru a se asigura folosirea acesteia în mod proporțional față de drepturile restrânse, încercându-se a se minimaliza pe cât posibil invadarea vieți private prin limitarea obiectului măsurii și a subiecților, în special când trebuie să se respecte secretul dintre avocat și client.

Concluzia a fost aceea că legea procesual penală română marchează un regres întrucât clasifică în mod incorect reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale ca o metodă specială de cercetare în locul unei forme de percheziție și constituie un procedeu probatoriu perfectabil.

Cuvinte cheie: reținere, predare, trimiteri poștale, corespondență, supraveghere, secret avocat-client, secret profesional.

ASPECTS REGARDING SEIZING AND SEARCHING OF MAIL

Abstract: In this article the author has analyzed the implications of seizing and searching of traditional mail in the context of the New Criminal Procedure Code, presenting the evolution of the protection of privacy and the secret of correspondence in Romania and of the lawful use of mail as evidence in criminal trials.

The author shows the legal context in which the method of investigation may be used, and shows how it can be used to provide evidence to the investigator and also show its limits in correlation to modern methods of obtaining evidence. The seizing and searching of mail and other forms of correspondence can aid investigators in discovering the criminal intent of wrong-doers and also of capturing physical evidence sent by mail. Great care must be taken in order to ensure that the method is used proportionally and with a minimal invasion of privacy by limiting the scope and subjects of the method, especially when attorney-client privilege must be respected.

The conclusion was that the present Romanian Criminal Procedure Code is a regression as it incorrectly catalogues seizing and searching of mail as a means of special investigation instead of a form of search and seizures and is an institution that can be perfected in the coming years.

Keywords: search, seizures, mail, privacy, correspondence, surveillance, attorney-client privilege.