Considerații cu privire la reținerea infracțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor (art. 352 Cod penal) și abuz în serviciu (art. 297 Cod penal) în sarcina personalului medical

Rezumat: Amplificarea epidemiei cu o nouă boală infectocontagioasă (COVID-19) a generat, în primele luni ale anului 2020, necesitatea adoptării unor măsuri excepţionale la nivel statal, care au modificat realitatea obişnuită a sistemului medical, a vieţii cotidiene şi chiar a sistemului de drept.

În contextul eforturilor depuse pentru prevenirea şi combaterea răspândirii acestei boli, în atenţia opiniei publice au fost aduse mai multe soiuri de comportamente umane mai mult sau mai puţin controversate, iscându-se, adeseori, discuţii problematice vizavi de caracterul penal al unor conduite. Un astfel de topic este conferit şi de decizia anumitor cadre medicale din unităţile spitaliceşti de a refuza acordarea de asistenţă medicală pacienţilor suspectaţi sau confirmaţi ca fiind infectaţi cu virusul în discuţie.

Pornind de la această realitate, autorul analizează în ce măsură ţi în ce condiţii anumite conduite ale cadrelor medicale îndeplinesc elementele constitutive ale infracţiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor, în forma de la art. 352 alin. (2) C. pen. şi abuz în servicu, prev. la art. 297 alin. (1) C. pen. Ajungând la concluzia că nu pot fi stabilite condiţii general valabile de stabilire a bifării tipicităţii acestor fapte, autorul propune o abordare echilibrată şi contextuală a situaţiilor de fapt de acest tip, militând pentru o analiză concretă care să fie efectuată în funcţie de specificul fiecărei stări de fapt. 

Cuvinte-cheie: zădărnicirea combaterii bolilor; abuz în serviciu; răspunderea personalului medical; boli infectocontagioasei; obligativitatea purtării echipamentului de protecţie.

The offenses of thwarting the fight against diseases (article 352 par. 2 of the Romanian Criminal Code) and abuse of power (article 297 of the Romanian Criminal Code) in regard to the medical staff’s task

Abstract: The amplification of the epidemic with a new type of infectious disease (COVID-19) generated, in the first months of 2020, the need to implement exceptional measures, which changed the ordinary reality of the medical system, of the daily life and even of the legal system.

In the context of the efforts made to prevent and combat the spread of this disease,more public varieties of more or less controversial types of human behavior have been submitted to the public’s attention, often generating problematic discussions regarding the criminal stamp of certain behaviors. Such a topic is also conferred by the decision made by a part of the medical staff working in the hospital units to refuse to provide medical care to patients suspected or confirmed as infected with the virus in question.

Starting from this point, the author analyzes to what extent and in which conditions certain conducts of the medical staff are able to consist in the crimes of thwarting the fight against diseases [art. 353 par. (2) of the Romanian Criminal Code] and abuse of power [art. 297 alin. (1) of the Romanian Criminal Code]. The author concludes that no generally valid conclusions can be found to establish if such acts are fullfilling the typicality of the mentioned offences. Because of that, the author proposes a balanced and contextual approach to such situations, advocating for a concrete analysis to be performed according to the specifics of each twill.

Keywords: thwarting the fight against diseases; abuse of power; the legal liability of medical staff; infectious diseases; the obligation of wearing protective medical equipment.