Nelegala compunere a completului de judecată în lumina Deciziei nr. 417/2019 a Curții Constituționale a României

Rezumat:Prezentul articol are ca premisă decizia Curții Constituționale a României, prin care s-a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Înalta Curte de Casației și Justiție, generat de refuzul celei din urmă de a constitui complete specializate în materia infracțiunilor de corupție. Acest conflict a învederat că nici la nivelul unor instanțe inferioare nu au fost constituite completuri specializate.

În consecință, prin intermediul prezentului articol ne-am propus efectuarea unei analize cu privire la problematica  specializării completurilor de judecată în materia infracțiunilor de corupție, accentul fiind pus pe efectele constatării unei eventuale nelegale compuneri a completului.

Cuvinte-cheie: decizia nr. 417/2019; complet specializat; nelegala compunere a completului de judecată; nulitate absolută; rejudecare; cameră preliminară.

Illegal composition of the bench in light of the decision no. 417/2019 of the Romanian Constitutional Court

Abstract: The present article was written in consideration of a decision of the Constitutional Court of Romania, which stated that there was a constitutional conflict between the Romanian Parliament and the High Court of Cassation and Justice, generated by the refusal of the latter to appoint specialized judges in criminal cases concerning corruption. The conflict also revealed that neither did some of the lower courts.

Therefore, our objective is to analyze the legal framework concerning the necessity for criminal corruption cases to be tried by specialized judges, with an emphasis on the legal consequences of the breach of this obligation.

Keywords: decision no. 417/2019; specialized judge; illegal composition of the bench; nullity; retrial; preliminary chamber.