Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alineat (3) Cod procedură penală

Rezumat: Prezentul studiu își propune să analize natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de dispozițiile art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală în care organul de cercetare penală are obligația să prezinte procurorului ordonanța prin care a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect împreună cu dosarul de urmărire penală, iar cel dintâi are obligația să confirme actul emis.

În demersul său, autorul pornește de la analizarea diferitelor categorii de termene prevăzute de normele procesual penale, concluzionând că termenul în discuție este unul procedural peremptoriu. Mai mult, deoarece în practica judiciară s-au emis mai multe opinii cu privire sancțiunea procesuală care ar trebui să intervină în ipoteza nerespectării termenului prevăzut de legiuitor, autorul își propune efectuarea unei analize a opiniilor divergente, iar, în final, aduce argumente în susținerea tezei potrivită căreia sancțiunea care intervine în cazul nerespectării acestuia este nulitatea absolută virtuală.

Confirmation by the prosecutor of the in personam Criminal investigation. The legal nature of the term of 3 days provided by article 305 paragraph (3) of the Criminal procedure code

The purpose of this article is to analyse the legal nature of the three days term in which the criminal investigation body has the obligation to present to the prosecutor the ordinance by which he ordered the further in personam investigation and the related case file, and the former has the obligation to confirm the ordinance in question.

Abstract: In his approach, the author starts with the analysis of the different categories of terms provided by the criminal procedural norms, concluding that the term in question is a peremptory procedural one. Moreover, since several opinions have been issued in case law regarding the procedural sanction that should intervene in the event of non-compliance with the deadline provided by the legislator, the author emphasized different divergent opinions and, finally, argued in support of the opinion that the sanction that intervenes in case of non-compliance is the virtual absolute nullity.