Contestație în anulare împotriva încheierii de cameră preliminară prin care s-a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală, persoana vătămată nefiind legal citată. Admisibilitatea în principiu. Admiterea contestației

Rezumat: Încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care se decide asupra cererii procurorului de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală este definitivă și, aparent, lipsită de orice cale de atac, ordinară sau extraordinară. Având însă la bază prevederile Constituționale, cele ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, considerentele exprimate de Curtea Constituțională a României și de către Înalta Curte de Casație și Justiție în diverse cauze, autorii demonstrează că motivul de nelegală citare a persoanei vătămate în această procedură va determina admisibilitatea în principiu a contestației în anulare.

The admissibility of an appeal in annulment filed by the victim who was unlawfully subpoenaed against the decision by which the solution of waving criminal investigation was confirmed

Abstract: The decision of the Preliminary Chamber judge on the prosecutor’s request to confirm the solution of waiving criminal investigation is final and, apparently, devoid of any ordinary or extraordinary appeal. However, based on the Constitutional provisions, those of the European Convention on Human Rights, the arguments exposed in multiple decisions of the Romanian Constitutional Court and the Romanian Supreme Court, the authors argue that the unlawful subpoena of the victim in such proceedings must determine the admissibility in principle of an appeal in annulment.