Lipsa semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată

Rezumat: Prezentul artiol are drept scop stabilirea efectelor lipsei semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, inclusiv prin raportare la dreptul de acces la justiție, componentă a dreptului la un proces echitabil.

Lack of signature in the case of a complaint against a decision not to prosecute

Abstract: This article aims to establish the effects of the lack of signature in the case of a complaint against a decision not to prosecute, including by reference to the right of access to a court, component of the right to a fair trial.