Recidiva internațională

Rezumat: În acest articol, autorul a realizat o analiză a instituției recidivei internaționale, acea situație în care prima hotărâre de condamnare este pronunțată de către instanțele străine, accentul fiind pus pe recunoașterea hotărârilor străine de condamnare. Având în vedere libera circulație a persoanelor în interiorul granițelor Uniunii Europene, în mod inevitabil s-a dezvoltat și migrația fenomenului infracțional. Pentru acest motiv, atenția cercetării a fost concentrată către reglementările europene în materia recunoașterii hotărârilor de condamnare și asupra modului cum au fost acestea interpretate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, tocmai pentru a fi identificat cum dreptul european influențează aplicarea legislației naționale în
această materie.

International recidivism

Abstract: In this article, the author analyzed the institution of international recidivism, the situation in which the first conviction is handed down by foreign courts. Given the free movement of people within the borders of the European Union, criminality migration has inevitably occurred. For this reason, the research was focused on European legislation regarding the recognition of convictions and how it was interpreted in the case-law of the Court of Justice of the European Union, in order to identify how European law influenced the application of national law.