Spălarea banilor (Andra Maria Coț)

Rezumat: În acest articol autoarea a analizat infracțiunea de spălare a banilor prin prisma elementelor sale constitutive, oferind totodată o perspectivă asupra evoluției acestei infracțiuni la nivel internațional, european și național. Articolul se axează, în principiu, asupra aspectelor controversate legate de reglementarea acestei infracțiuni, precum obiectul juridic protejat ori subiectul activ. De asemenea, autoarea a încercat să ofere o analiză a laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor, întrucât, de cele mai multe ori, celelalte aspecte legate de infracțiune acaparează întreaga atenție, acestei chestiuni fiindu-i acordată prea puțină atenție.

Relaţia dintre şantaj şi alte infracţiuni (Dorel Herinean)

Rezumat: Prezentul articol studiază punctual relația dintre infracțiunea de șantaj și alte norme de incriminare cu care acesta se aseamănă din anumite puncte de vedere. Șantajul, fiind o infracțiune în formă liberă ce poate include în sfera sa de aplicare o multitudine de comportamente, care pot întruni, cel puțin în aparență, elementele constitutive ale unei alte infracțiuni, creează în practică situații în care există nevoia delimitării de alte texte de incriminare. Unele din următoarele analize au fost studiate în amănunt în doctrină, de altele s-a lovit practica, rezolvându-le jurisprudențial, iar altele sunt un exercițiu util de imaginație, găndire critică și raționament juridic.

Considerații critice cu privire la articolul 532 alin. (3) din Codul de procedură penală. Argumente de neconstituționalitate (Alexandru Matache)

Rezumat: Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală la 1 februarie 2014 a adus, în materia reabilitării judecătoreşti, o nouă condiţie specială negativă de fond pentru dispunerea acesteia, constând în aceea ca pedeapsa privativă de libertate aplicată persoanei condamnate să nu se fi prescris din motive imputabile acesteia. Pornind de la acest element de noutate ivit în sistemul de drept penal român, autorul analizează caracterul prevederii legale de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum şi consecinţele sale pentru situaţia persoanelor cărora i se adresează, concluzionând, în final, că norma aflată în discuţie nu îşi găseşte o justificare conceptuală şi apreciind, în acelaşi timp, că textul de lege este neconstituţional.