Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal (George Zlati)

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens
noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc.

Considerații tehnice și juridice privind reținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în situația interogării unei baze de date prin depășirea limitelor autorizării (Maxim Dobrinoiu)

Odată cu digitalizarea / informatizarea instituțiilor și autorităților publice, dar și a entităților prelucrătoare de mari cantități de informație (instituții financiar-bancare, societăți de asigurare, furnizori de servicii sau utilități, clinici, universități etc.), a apărut și tentația ”avantajului informațional” – sintagmă ce ar putea fi descrisă prin preocuparea de a afla ori de a intra în posesia datelor de orice natură sau informațiilor ce privesc alte persoane, însă în afara cadrului general sau special de reglementare care ar permite prelucrarea ori vehicularea unor asemenea informații între persoane fizice sau juridice.

Mărturia mincinoasă și favorizarea făptuitorului: specialitate unilaterală sau bilaterală? (Ionuț Borlan)

Rezumat: Principiul specialităţii este cel mai cunoscut principiu de soluţionare a concursului de calificări, fiind singurul dintre cele patru principii care beneficiază de o recunoaștere universală atât în doctrina română, cât și cea străină, fiind aplicat frecvent și în practica judiciară penală.

De altfel, tendinţa literaturii de specialitate române este aceea de utilizare exclusivă a principiului specialităţii pentru soluţionarea conflictului între două sau mai multe norme și, mai ales, atunci când una dintre normele aflate în conflict prezintă un element de specializare în raport cu cealaltă.

Relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni (Doris-Alina Șerban)

Rezumat: Prezentul studiu abordează una dintre principalele probleme de aplicare ale infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv raportul care există între această infracțiune și alte infracțiuni din Codul penal. Încă de la început trebuie admis că problema este una delicată, tocmai din cauza lipsei unei reglementări explicite privind modul de soluționare al unor eventuale suprapuneri de norme.