Recidiva internațională (Ionuț Iftimie)

Rezumat: În acest articol, autorul a realizat o analiză a instituției recidivei internaționale, acea situație în care prima hotărâre de condamnare este pronunțată de către instanțele străine, accentul fiind pus pe recunoașterea hotărârilor străine de condamnare. Având în vedere libera circulație a persoanelor în interiorul granițelor Uniunii Europene, în mod inevitabil s-a dezvoltat și migrația fenomenului infracțional.

Confirmarea de către procuror a efectuării în continuare a urmăririi penale. Natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de articolul 305 alineat (3) Cod procedură penală (Ioana Anițulesei)

Rezumat: Prezentul studiu își propune să analize natura juridică a termenului de 3 zile prevăzut de dispozițiile art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală în care organul de cercetare penală are obligația să prezinte procurorului ordonanța prin care a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect împreună cu dosarul de urmărire penală, iar cel dintâi are obligația să confirme actul emis.

În demersul său, autorul pornește de la analizarea diferitelor categorii de termene prevăzute de normele procesual penale, concluzionând că termenul în discuție este unul procedural peremptoriu.

Amânarea aplicării pedepsei. Un caz practic de arbitrariu al măsurilor administrative generat de inconsistențe legislative (Alexandru-Cristian Adochiței)

Rezumat: Schimbarea filozofiei conceptelor în dreptul penal din România a generat foarte multe cazuri de inconsistențe legislative. Acest articol va analiza corelațiile existente între consecințele amânării aplicării pedepsei, infracțiunea constând în conducerea sub influența băuturilor alcoolice și măsurile administrative dispuse de autorități pentru a asigura o suspendare proporțională a exercitării dreptului de a conduce anumite vehicule.

Postponement of penalty enforcement. A practical case of arbitrary administrative measures generated by legislative inconsistences

Abstract: The changed philosophy of concepts in the Romanian Criminal Law generated a lot of cases of legislative inconsistences.

Contestație în anulare împotriva încheierii de cameră preliminară prin care s-a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală, persoana vătămată nefiind legal citată. Admisibilitatea în principiu. Admiterea contestației (Teodora Godîncă-Herlea și Doris-Alina Șerban)

Rezumat: Încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care se decide asupra cererii procurorului de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală este definitivă și, aparent, lipsită de orice cale de atac, ordinară sau extraordinară. Având însă la bază prevederile Constituționale, cele ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, considerentele exprimate de Curtea Constituțională a României și de către Înalta Curte de Casație și Justiție în diverse cauze, autorii demonstrează că motivul de nelegală citare a persoanei vătămate în această procedură va determina admisibilitatea în principiu a contestației în anulare.

Lipsa semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată (Andra Maria Coț)

Rezumat: Prezentul artiol are drept scop stabilirea efectelor lipsei semnăturii în cazul plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, inclusiv prin raportare la dreptul de acces la justiție, componentă a dreptului la un proces echitabil.

Lack of signature in the case of a complaint against a decision not to prosecute

Abstract: This article aims to establish the effects of the lack of signature in the case of a complaint against a decision not to prosecute, including by reference to the right of access to a court, component of the right to a fair trial.

.

Listă cu lucrări privind criminalitatea informatică și aspecte conexe (Utima actualizare – decembrie 2020) (Maxim Dobrinoiu și George Zlati)

Prezenta listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe acesteia îşi propune să aducă în prim plan incursiunile doctrinare ale unor autori români. Demersul s-a dorit a fi unul exhaustiv, fără a exclude materiale raportat la diverse criterii ce pot fi cu uşurinţă catalogate drept subiective. Lucrările omise urmează a face obiectul unei liste actualizate în numerele ulterioare ale revistei Penalmente Relevant.

Pentru a aduce un plus valoare prezentului demers, s-a încercat plasarea lucrărilor în anumite categorii specifice. De asemenea, deşi doar ocazional, au fost inserate comentarii succinte privitoare la conţinutul referințelor bibliografie.