Lucrări de specialitate privind criminalitatea informatică (Ultima actualizare – decembrie 2022) (Maxim Dobrinoiu and George Zlati)

Prezenta listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe acesteia îşi propune să aducă în prim plan incursiunile doctrinare ale unor autori români, fie că acestea sunt în limba română sau limba engleză. Demersul s-a dorit a fi unul exhaustiv, fără a exclude materiale raportat la diverse criterii ce pot fi cu uşurinţă catalogate drept subiective. Lucrările omise urmează a face obiectul unei liste actualizate în numerele ulterioare ale revistei Penalmente Relevant.
Pentru a aduce un plus valoare prezentului demers, s-a încercat plasarea lucrărilor în anumite categorii specifice. De asemenea, deşi doar ocazional, au fost inserate comentarii succinte privitoare la conţinutul referințelor bibliografie.

Abuzul în serviciu – aspecte controversate (Iulia-Andra Mureșan)

Rezumat: Prezenta lucrare abordează principalele inconveniente structurale și de aplicare ale normei abuzului în serviciu. Pentru o mai bună înțelegere a traiectului, cu siguranță involutiv al normei, studiul va analiza incidental, elementele de tipicitate ale infracțiunii pentru a reliefa caracterul indefinit al normei și pentru a stabili care sunt categoriile de subiecți în cazul cărora incidența abuzului pare a fi limitată. Ulterior parcurgerii acestei etape, se pretează spre a fi analizată interferența abuzului în serviciu cu ramura dreptului contravențional. Nu în ultimul rând, cu titlu de subiect central al prezentului studiu, va fi prezentată relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni și se va încerca găsirea unor soluții de compromis.

Scurte considerații cu privire la noțiunile de materiale pornografice și spectacol pornografic. Asemănări și deosebiri (Diana Lucaciu)

Rezumat: În acest articol vom analiza infracțiunea de pornografie infantilă în modalitățile incriminate în art. 374 alin. (1) și alin. (11) C.pen., prin prisma elementului specific fiecăruia dintre cele două texte, respectiv a materialelor pornografice și a spectacolului pornografic. În primul rând, vom analiza sensul celor două noțiuni, apoi vom semnala câteva diferențe de reglementare și, în final, vom aduce argumente în sensul reținerii în concurs a primelor două alineate din art. 374 C.pen., infracțiunea fiind una cu conținuturi alternative.

Cuvinte-cheie: pornografie infantilă;materiale pornografice; spectacol pornografic; diferențe de incriminare; infracțiune cu conținuturi alternative.

Calificarea token-urilor prin raportare la posibilitatea definirii acestora ca fiind security sau utility tokens (Adina-Mihaela Ionescu and Simona-Daniela Chiperi)

Rezumat: Prin intermediul acestui articol, autorii și-au propus să analizeze toate condițiile și criteriile existente la acest moment în vederea calificării token-urilor ca fiind utility tokens sau security tokens, prin raportare la legislația și jurisprudența celor mai relevante piețe de desfacere ale emitenților de cripto-active. Astfel, analiza acestora se axează atât pe modalitatea în care aceste tipuri de cripto-active au fost definite în dreptul comparat, cât și pe felul în care token-urile care întrunesc concomitent caracteristici specifice unor categorii eterogene de cripto-active vor fi incluse într-un final în una din acestea.