Posibilitatea confiscării speciale a banilor daţi cu dobândă, ca îndeletnicire, respectiv a dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii de camătă. Opinie privind problema de drept ce face obiectul dosarului nr. 2770/1/2023 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (Andra-Roxana Trandafir and Ionuț-Gabriel Vișinescu)

Rezumat: Articolul analizează dispoziţiile legale incidente privind confiscarea specială în cazul săvârșirii infracţiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C.pen. În concret, printr-o întrebare adresată Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în procedura prevăzută de art. 475 și urm. C.proc.pen., s-a ridicat problema posibilităţii confiscării speciale a banilor daţi cu dobândă, ca îndeletnicire, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen, respectiv a dobânzii obţinute prin săvârșirea infracţiunii de camătă, prevăzută de art. 351 Cod penal, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen.

Considerații cu privire la evoluția incriminării infracțiunii de viol și a altor conduite contra libertății și integrității sexuale (Diana Lucaciu)

Rezumat: Scopul acestui articol este de a analiza infracțiunea de viol, așa cum a fost incriminată în legislația română, de la Codul penal 1864 și până la incriminarea actuală, regăsită în art. 218 și 218^1 C.pen., care au adus în discuție o nouă viziune asupra conduitelor incriminate și asupra societății. Prima parte a prezentului studiu este dedicată evoluției incriminării în ritmul dezvoltării societății, în timp ce în cea de-a doua, am analizat prevederile legale actuale, canalizându-ne atenția asupra câtorva dintre întrebările apărute ca urmare a intrării în vigoare, la data de 01.01.2024, a noilor texte de incriminare.

Limitele și implicațiile practice ale dreptului martorului la tăcere și neautoincriminare (Vlad-Nicolas Ulici)

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să supună analizei schimbarea legislativă adusă dreptului martorului la tăcere și neautoincriminare prin intermediul Legii nr. 201/2023. Decizia Curții Constituționale nr. 236/2020 l-a condus pe legiuitor spre această schimbare legislativă, care poate fi percepută, la prima vedere, ca și volatilă din perspectiva inexistenței unor limite clare ale exercitării dreptului la tăcere și neautoincriminare de către martor.

Luând în considerare problemele de aplicare practică a unei reglementări generale, este important de fixat limitele acestui drept și schimbările necesare pentru eficientizarea aflării adevărului, fără a afecta într o măsură considerabilă exercitarea acestuia, chestiuni analizate în prezentul studiu.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale (Anca-Patricia Rafa)

Rezumat: Autorul lucrării analizează infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale, subliniind importanța protejării libertății sexuale a acestora în era digitală. Astfel, critică textul legal actual întrucât exclude anumite comportamente care lezează, în esență, în aceeași manieră valoarea socială protejată de norma de incriminare și propune soluții de îmbunățire a acestuia.