Colegiul Editorial:
Prof. univ. dr. av. Sergiu Bogdan – director

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Lect. univ. dr. av. George Zlati – redactor-şef

Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; Avocat – Baroul Cluj

Consiliul Știinţific:

Prof. univ. dr. Florin Streteanu

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai

Conf. univ. dr. av. Andra-Roxana Trandafir

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; Avocat – Baroul București

Lect. univ. dr. Cristinel Ghigheci

Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov; Judecător – Curtea de Apel Braşov

Jud. dr. Mihail Udroiu

Înalta Curte de Casație și Justiție

Conf. univ. dr. av. Daniel Nițu

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Lect. univ. dr. av. Doris Alina Șerban

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Secretari de redacţie:
Avocat Dan Chertes – Baroul Cluj
Avocat dr. Dorel Herinean

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; Avocat – Baroul București

Avocat Mihai Suian – Baroul Cluj

E-mail redacție: office@penalmente.eu / office@penalmente.ro