Colegiul Editorial:
PROF. univ. dr. Sergiu Bogdan – director

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Avocat dr. George Zlati – redactor-şef

Baroul Cluj

Consiliul Știinţific:
Prof. univ. dr. Florin Streteanu

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai

Conf. univ. dr. av. Andra-Roxana Trandafir

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; Avocat – Baroul București

Lect. univ. dr. Cristinel Ghigheci

Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov; Judecător – Curtea de Apel Braşov

Jud. dr. Mihail Udroiu

Curtea de Apel Oradea

Conf. univ. dr. av. Daniel Nițu

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Lect. univ. dr. av. Doris Alina Șerban

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Secretari de redacţie:
Avocat Dan Chertes – Baroul Cluj
Avocat drd. Dorel Herinean

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; Avocat – Baroul București

office@penalmente.eu