Abuzul în serviciu în reglementarea altor state

Rezumat: În prezentul articol autorul realizează o prezentare succintă a infracțiunii de abuz în serviciu în dreptul comparat, prezentând situația statelor în care abuzul în serviciu nu beneficiază de o reglementare distinctă și statele în care există un text autonom de incriminare.

Concluzia autorului este aceea că din analiza normelor de incriminare ale abuzului în serviciu în dreptul comparat, se observă că majoritatea sistemelor de drept care au optat pentru o reglementare distinctă au făcut-o într-o manieră sintetică, generală, fără a se raporta la un cuantum al prejudiciului.

Cuvinte-cheie: drept comparat; abuzul în serviciu; prejudiciu.

Abuse of office in comparative law

Abstract: In this article, the author makes a brief presentation of the offence of abuse of office in comparative law, presenting legal systems where such a criminal deed does not have a specific criminal provision and legal systems where the legislator decided to create a specific legal framework. The author’s conclusion is that from the analysis of the different criminal provisions regarding abuse of office in comparative law, it is observed that most legal systems that have opted for a specific criminal provision have done so in a synthetic, general manner.

Keywords: comparative law; abuse in office; damage.