Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Rezumat:  În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză dela general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar prin utilizarea aplicațiilor bancare; efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar prin utilizarea fără drept a serviciului de Internet Banking; retragerea de numerar de la ghișeu de către funcționarul bancar; efectuarea unei retrageri frauduloase de numerar de la bancomat de către funcționarul bancar; efectuarea frauduloasă de plăți pe Internet de către funcționarul bancar; lichidarea frauduloasă a conturilor bancare și încasarea sumelor de către funcționarul bancar; acordarea frauduloasă de credite urmată de însușire; emiterea frauduloasă de carduri prepaid urmată de însușirea sumelor de bani încărcate pe acestea; însușirea sumelor de bani primite în vederea efectuării unei depuneri de numerar.

Concluzia a fost aceea că, independent de posibilitatea reținerii unor infracțiuni mijloc precum accesul neautorizat la un sistem informatic, falsul informatic ori falsul în înscrisuri, principala controversă ține de soluționarea raportului juridic dintre infracțiunea de fraudă informatic ori efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunea de delapidare.

Cuvinte-cheie: funcționar bancar; delapidare; credit bancar; cont bancar; fraudă informatică; operațiuni financiare; instituție bancară; instrument de plată electronică; card prepaid; card preplătit.

Criminal deeds in the banking field. The relationship between computer fraud, making fraudulent financial operations and the offences of embezzlement or fraudulent management

Abstract: In this article, the authors try to clarify the legal classification of different criminal deeds in the banking field. Having as a premise the legal nature of the funds available in a bank account and the identification of the holders of certain property rights in regard to them, the authors proceeded to an analysis of different hypotheses encountered in the jurisprudence. Thus, the following behaviors were analyzed in this article: fraudulent transfer of funds by the bank clerk through the use of banking applications; fraudulent transfer of funds by the bank clerk through the unauthorized use of the Internet Banking service provided for a client; cash withdrawal from the counter by the bank clerk; making a fraudulent withdrawal of cash from the ATM by the bank clerk; making a fraudulent payment over the Internet by the bank clerk; fraudulent liquidation of bank accounts by the bank clerk; granting a fraudulent bank loan followed by misappropriation of funds; fraudulent issuance of prepaid cards followed by misappropriation of the funds stored on them; appropriation of sums of money received by the bank clerk for the purpose of making a cash deposit.

The conclusion was that, regardless of the possibility of retaining offenses such as unauthorized access to a computer system, computer forgery or traditional forgery, the main controversy concerns the problematic legal relationship between the offence of computer fraud or fraudulent financial transactions and the offence of embezzlement.

Keywords: bank clerk; embezzlement; bank credit; bank account; computer fraud; financial operations;
banking institution; electronic payment instrument; prepaid card.