Infracțiunile cu subiect activ special. Complicitatea la delapidare

Rezumat:  În ceea ce privește participația în domeniul infracțiunilor cu subiect activ special, care necesită existența unei anumite condiții privind persoana autorului infracțiunii, statutul penal a celorlalți participanți la infracțiunea autorului principal (coautor, instigator sau complice) tinde să fie problematic atunci când participanții nu au același atribut care este necesar pentru autor. După stabilirea cadrului teoretic privind problemele infracțiunilor speciale și complicității, prezentul material stabilește ipoteza studiului de caz al complicelui la delapidare. Lucrând la studiul de caz, vedem că datorită modului în care participația penală este reglementată în Partea generală a Codului penal al României, complicele la delapidare „beneficiază” de un tratament juridic injust din punct de vedere al pedepsei în comparație cu coautorul care nu are calitatea specială cerută de lege. Mai mult decât atât, alte instituții de drept penal aplicabile complicelui sunt de asemenea analizate. La final, sunt propuse mai multe soluții pentru problemele prezentate, din punct de vedere doctrinar și/sau legislativ. Astfel de soluții au fost văzute ca rezolvări legale corecte în țările vorbitoare de spaniolă care au un sistem similar de reglementare a infracțiunilor cu subiect activ special.

Cuvinte-cheie: subiect activ special; autorat; coautorat; participație penală; complicitate; extraneus; delapidare.

Abstract:

Regarding participation in the field of special offences that require a certain condition to exist in the person of the author of the offence, the criminal status of the partners in crime of the principal author (coauthor,
inciter or accomplice) tends to be problematic when the partners do not have the same attribute that is required for the main author.

After setting the theoretical framework on the issues of the special offences
and complicity, the present material sets up the case-study of the accomplice in embezzlement. Working on the case-study, we see that because of the way criminal participation is regulated in the General Part of the Criminal Code of Romania, the accomplice in embezzlement “benefits” from an unfair legal treatment in terms of criminal punishment compared to the co-author who does not have the special quality required by law.