Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (II). Aplicații practice ale teoriei imputării obiective a rezultatului

Rezumat:  Ce-a de-a doua parte a lucrării este dedicată unui exercițiu practic, constând în preluarea regulilor teoretice specifice teoriei imputării obiective și aplicarea acestora la cazuri concrete din practica judiciară. Astfel, sunt analizate chestiuni precum raportul de cauzalitate în cazul relațiilor de muncă în cadrul cărora mai mulți funcționari își încalcă atribuțiile de serviciu, cauzalitatea în cazul emiterii unor înscrisuri care au un conținut nelegal sau stabilirea răspunderii pentru prejudicii în cazul magistraților și organelor de cercetare penală. Studiul urmărește dovedirea utilității aplicării teoriei imputării obiective în astfel de cazuri, în sensul stabilirii unui cadru mai clar în care relația dintre urmarea imediată a acestor infracțiuni și încălcarea atribuțiilor de serviciu să fie realizată.

Cuvinte-cheie: cauzalitate; abuz î n serviciu; neglijență în serviciu; imputare obiectivă; răspunderea magistraților.

Establishing causation in the field of public office offences (II). Practical applications of objective ascription theory

Abstract: The second part of hereby study is dedicated to a practical endeavour, namely applying the theoretical rules of establishing causation to several real life cases. Some of the issues that are analysed include causation in cases where several workers breach their work related obligations, causation in the case of illegally issued documents and causation in the specific case of magistrates and police officers. The study seeks to prove the utility of applying the rules of objective imputation in such cases and to establish a theoretical framework that can have practical implications, based on several types of work related scenarios.

Keywords: causation; abuse of public office; malfeasance in office; objective imputation; magistrate liability.