Reflecții privind tratamentul sancționator al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Decizia nr. 7/2020 – Rațiune, implicații și perspective

Rezumat: Prezentul articol își propune să expună și să clarifice, fără a avea pretenția nerealistă de a trata în mod exhaustiv, numeroasele controverse existente în doctrină și practică atât sub imperiul vechii reglementări, cât și odată cu intrarea în vigoare a actualului Cod penal, generate de problematica relativă la tratamentul sancționator al pluralității intermediare aplicabil persoanei fizice. Astfel, în contextul recentului recurs în interesul legii, lucrarea de față a fost realizată cu scopul de a releva rațiunea ce a stat la baza Deciziei nr. 7/2020, precum și în vederea exprimării unei perspective critice asupra noii reconfigurări a instituției pluralității intermediare.

Cuvinte-cheie: pluralitate intermediară; tratament sancționator; concurs de infracțiuni; controverse; recurs în interesul legii.

Reflections upon the sanctioning treatment of the intermediate plurality applicable to individuals. Ruling no. 7/2020 - Reasoning, implications and perspectives

Abstract: This article aims to detail, as well as to clarify, without having the unrealistic expectation to be regarded as an exhaustively documented analysis, the considerable controversy among the published legal literature and the national jurisprudence under the former legislation and also after the entry into force of the new Criminal Code, caused by the issue regarding the criminal treatment of the intermediate plurality of offences applicable to individuals. In the context of the recent Decision in the interest of the law, this article has the the purpose of revealing the reasoning behind the Ruling no. 7/2020, but also to express a critical perspective on the new reconfiguration of the legal institution regarding intermediate plurality of offences.

Keywords: intermediate plurality; sanctioning treatment; concurrence of offences; controversy; appeal in the interest of the law.