Revoluția inteligenței artificiale în sistemul judiciar penal. Extragerea argumentelor și evaluarea riscului

Rezumat: În viitorul apropiat ne vom baza pe algoritmi în cele mai multe decizii pe care le vom lua. Deja o facem, dar nu conștientizăm îndeajuns. Adevărul este că, în ultimele decenii, acest fapt reprezintă un salt incredibil al tehnologiei care poate fi și ultimul pe care omul îl va face vreodată. Cu siguranță nu vom ști până în ultimul moment în care vom atinge singularitatea AI, atât de controversată printre specialiști. Desigur, cu toate că este necesară o abordare prudentă, consider de bun augur utilizarea algoritmilor predictivi pentru a reduce rata infracționalității, pentru a crește probabilitatea ca o sentință să își atingă scopul fundamental pentru care a fost dată și pentru a identifica și crea structuri argumentative din vaste cantități de informații. Este momentul în care umanitatea se împletește cu reversul său, știința, și împreună vor forma o nouă eră.

Cuvinte-cheie: Inteligența Artificială și Drept; evaluare risc penal; construcții argumentative; extragere informații; CEDO.

The revolution of artificial intelligence in the criminal justice system. Argument mining and risk assessment

Abstract: In the near future we will rely on algorithms in most of the decisions we make. We already do, but we are not aware enough. The truth is that in recent decades, this is an incredible leap in technology, but it may be the last man will ever do. We will certainly not know, until the last moment when we reach the singularity of AI, so controversial among specialists. Of course, although a cautious approach is needed, I consider it auspicious the use of predictive algorithms to reduce the crime rate, to increase the probability that a sentence will achieve its fundamental purpose for which it was given, to identify and create argumentative structures from extensive amounts of information. It is the moment when humanity intertwines with its reverse, science, and together will form a new era.

Keywords: Artificial Intelligence and Law; criminal risk assessment; argumentative constructions; information extraction; ECHR.