Relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni

Rezumat: Prezentul studiu abordează una dintre principalele probleme de aplicare ale infracțiunii de abuz în serviciu, respectiv raportul care există între această infracțiune și alte infracțiuni din Codul penal. Încă de la început trebuie admis că problema este una delicată, tocmai din cauza lipsei unei reglementări explicite privind modul de soluționare al unor eventuale suprapuneri de norme.

Credem însă că, având în vedere rațiunea normei, în principiu, soluția concursului de infracțiuni nu poate fi acceptată din moment ce, de cele mai multe ori, conduita unică a autorului generează o singură urmare, care nu poate fi apoi „dedublată” pentru a contura ambele infracțiuni din structura concursului (abuzul în serviciu și infracțiunea cu care aceasta se suprapune).

În studiu se analizează într-o manieră critică și câteva probleme de aplicare a textului în practica judiciară, respectiv modul în care practica judiciară înțelege relația dintre abuzul în serviciu și alte infracțiuni. La final, se propun câteva modificări ale textului de incriminare, în încercarea de a soluționa, pe cale legală, toate provocările actuale ridicate de acest subiect.

Cuvinte-cheie: abuz în serviciu; subsidiaritate; specialitate; fals intelectual; concurs; gestiune frauduloasă; favorizare; folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane.

The relationship between abuse of office and other offences

The study addresses one of the main issues raised by the offence of abuse of office, namely the relationship between this offence and other offences from the Criminal Code. The author emphasizes from the outset that the topic in question is a delicate one, taking into consideration the absence of an explicit legal rule on how to resolve an overlapping between different criminal provisions. In this context, taking into consideration the reason behind the incrimination, the author concludes that a concurrence of offences cannot be accepted, bbecause most of the time, the unique conduct of the perpetrator generates a single consequence.

The author also analyses in a critical manner several issues found in the case law in regard to the offence of abuse in office. As a conclusion, the author makes some de lege ferenda proposals, in the attempt to offer more clarity from a legal point of view to the issue in question.

Keywords: abuse of office; subsidiarity; specialty; forgery; concurrence of offences; fraudulent management; favoring the perpetrator; conflict of interest.