Natura juridică și raportul dintre infracțiunea de trafic național de droguri, reglementată în art. 2 și infracțiunea de deținere de droguri în vederea consumului, reglementată în art. 4 din Legea nr. 143/2000

Rezumat: În prezenta lucrarea ne propunem să analizăm posibilitatea reținerii unei absorbții naturale a infracțiunii reglementate prin art. 4 din Legea nr. 143/2000 în infracțiunea reglementată prin art. 2 din aceeași lege, în acele situații în care se săvârșește unul dintre elementele materiale comune celor două infracțiuni atât în scopul consumului propriu, cât și în scopul traficului. Se va examina în ce măsură de lege lata reținerea celor două infracțiuni în concurs conduce la o sancționarea dublă a autorului pentru săvârșirea aceluiași verbum regens.

Vor fi expuse inechitățile cauzate de lipsa unor criterii clare și previzibile de demarcare a celor două infracțiuni. Se vor prezenta noțiunile de cantitate mică, normală și mare, precum și gramajele specifice consumului personal stabilite în cazul anumitor droguri în jurisprudența germană. Nu în ultimul rând, vor fi avansate propuneri de lege ferenda privind reglementarea unui criteriu cantitativ de natură să faciliteze delimitarea între infracțiunile incriminate prin art. 2 și art. 4.

Cuvinte cheie: trafic național de droguri, deținere de droguri în vederea consumului propriu, infracțiune
complexă, absorbție, dubla sancționare, concurs, cantitate specifică consumului propriu.

The legal nature and relationship between the offence of national drug trafficking, covered by Article 2 and the offence of possession with intent of personal consumption, covered by Article 4 of Law No 143/2000

Abstract: This paper analyses the potential for the natural absorption of the offence regulated by Article 4 of Law No. 143/2000 into the offence regulated by Article 2 of the same law, specifically in instances where one of the material elements common to both offences is committed with the dual intent of personal consumption and trafficking. It examines the extent to which, de lege lata, treating these two offences concurrently results in the double jeopardy of the offender for the same act. The paper also highlights the inequalities stemming from the absence of clear and predictable criteria for differentiating between the two offences.

Additionally, it discusses the classification of small, standard, and large quantities, as well as specific dosages for personal consumption as established for certain drugs in German jurisprudence. Proposals for future legislation (de lege ferenda) to introduce a quantitative criterion to aid in distinguishing between the offences criminalised in Articles 2 and 4 will be presented.

Keywords: national drug trafficking, possession of drugs for one’s own consumption, complex offence,
absorption, double punishment, concurrence, quantity for one’s own consumption.