In dubio pro reo: Apărarea cal troian în cauzele de criminalitate informatică

Rezumat: Conectarea la Internet, capacitatea de a controla de la distanță sisteme informatice precum și automatizarea cu ajutorul programelor malițioase a comiterii de activități din sfera ilicitului penal prin intermediul sistemelor informatice, fără știrea utilizatorului sau proprietarului de drept al acestora, ridică o serie întreagă de probleme atât investigatorilor cât și practicienilor dreptului în stabilirea dincolo de orice îndoială rezonabilă a autorului real al unei fapte penale din sfera criminalității informatice în cauzele în care învinuitul neagă comiterea faptei. Aceasta mai cu seamă în lumina statisticilor îngrijorătoare privind frecvența cu care se întâlnesc în societate sisteme informatice infectate ce sunt utilizate în comiterea de infracțiuni.

IN DUBIO PRO REO: THE TROJAN HORSE DEFENSE IN CYBERCRIME CASES

Abstract: Internet connectivity, the ability to remote control a computer system and the automation of crimes committed through or against the information systems by means of malware programs, without the knowledge of the rightful owner, raises a whole series of difficult challenges for the investigators and for the legal practitioners in establishing beyond any reasonable doubt the real author of a computer crime in cases where the defendant claims that someone else has committed the crime, especially given the high statistical occurrence in real life of such malware infections.