Concursul de calificări (II)

Rezumat: Continuând prima parte a studiului în materia concursului de calificări, autorul prezintă criteriile directoare pentru ultimele două categorii principale formulate de literatura de specialitate juridică în scopul de a facilita interpretarea dispozițiilor penale: calificările redundante și cele echivalente.
În plus, articolul oferă exemple de soluții jurisprudenţiale pronunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană de Justiție atunci când au analizat incidenţa principiului non bis in idem, iar aceste coordonate se aplică cu atât mai mult în cadrul unui unic proces penal desfășurat pe teritoriul unui stat membru. În final, autorul realizează o scurtă prezentare comparativă a două sisteme juridice europene, german, respectiv spaniol, încercând să formuleze o concluzie cu privire la oportunitatea consacrării legale a instituţiei concursului de calificări.

Cuvinte cheie: concurs de calificări, noul Cod penal, lipsă de reglementare, non bis in idem, concurs de infracțiuni, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană de Justiție.

Concurrence of criminal laws (II)

Abstract: Continuing Part One of the study in the matter of concurrence of Criminal laws, the author presents the guiding criteria for the last two main categories formulated by the legal literature in order to facilitate the interpretation of criminal provisions: the redundant and the equivalent ones.
In addition, the article offers examples of judgments and decisions delivered by the Human Rights Court and the European Court of Justice when analyzing the non bis in idem principle and the coordinates apply even more within a single criminal trial held in the territory of a Member State. Finally, the author provides a brief comparative presentation of two European legal systems in the matter of concurrence of Criminal laws, the German system and the Spanish one, trying to draw a conclusion whether it would be advisable to regulate the institution.

Keywords: concurrence of Criminal laws, The new Criminal Code, lack of regulation, non bis in idem, concurrence of offences, The Human Rights Court, The European Court of Justice.