Abuzul în serviciu – aspecte controversate

Rezumat: Prezenta lucrare abordează principalele inconveniente structurale și de aplicare ale normei abuzului în serviciu. Pentru o mai bună înțelegere a traiectului, cu siguranță involutiv al normei, studiul va analiza incidental, elementele de tipicitate ale infracțiunii pentru a reliefa caracterul indefinit al normei și pentru a stabili care sunt categoriile de subiecți în cazul cărora incidența abuzului pare a fi limitată. Ulterior parcurgerii acestei etape, se pretează spre a fi analizată interferența abuzului în serviciu cu ramura dreptului contravențional. Nu în ultimul rând, cu titlu de subiect central al prezentului studiu, va fi prezentată relația abuzului în serviciu cu alte infracțiuni și se va încerca găsirea unor soluții de compromis. În finalul acestei lucrări vor fi aduse argumente în privința unui remediu pentru toate lacunele legislative pe care infracțiunea le prezintă, în acest sens fiind propusă abrogarea.

Cuvinte-cheie: subiect activ; magistrat; avocat; persoana juridică; ultima ratio; principiul subsidiarității; concursul de infracțiuni.

Abstract: This study addresses the main structural and practical drawbacks of the offence of abuse of office. In order to better understand the problematic trajectory of the norm, the study will analyse the typical elements of the offence and highlight the indefinite nature of the norm. This will help determine which categories of subjects might be more limited in their incidence of abuse. Once this stage has been completed, the interference of abuse of office with the misdemeanour law branch can be analysed. As the central topic of this study, the relationship of abuse of office with other offences will be presented, and proposals for compromises will be made. At the end of the paper, arguments will be put forward for remedying the legislative shortcomings of the offence. This might include proposing changes to the norm or other measures to address the identified issues.
Keywords: active subject; magistrate; lawyer; legal entity; ultima ratio; subsidiarity principle; concurrence of offences.