Calificarea token-urilor prin raportare la posibilitatea definirii acestora ca fiind security sau utility tokens

Rezumat: Prin intermediul acestui articol, autorii și-au propus să analizeze toate condițiile și criteriile existente la acest moment în vederea calificării token-urilor ca fiind utility tokens sau security tokens, prin raportare la legislația și jurisprudența celor mai relevante piețe de desfacere ale emitenților de cripto-active. Astfel, analiza acestora se axează atât pe modalitatea în care aceste tipuri de cripto-active au fost definite în dreptul comparat, cât și pe felul în care token-urile care întrunesc concomitent caracteristici specifice unor categorii eterogene de cripto-active vor fi incluse într-un final în una din acestea.

Relevanța operațiunii de calificare a cripto-activelor este însemnată atât din punct de vedere al dreptului penal (îndeosebi a infracțiunilor informatice), cât și a ramurilor de drept privat, unde calificarea operațiunilor juridice depinde de cum este definit obiectul acestora.

Cuvinte-cheie: token-uri utilitare; token-uri de securitate; cripto-active; Regulamentul MiCA; blockchain; tehnologia registrelor distribuite.

Abstract: In this paper, the authors set out to analyse all the conditions and current criteria for qualifying tokens as utility tokens or security tokens, with reference to the legislation and case law of the most relevant markets for crypto-asset issuers. Thus, the analysis focuses both on how these types of crypto-assets have been defined in comparative law and on how tokens that simultaneously meet specific characteristics of various categories of crypto-assets will eventually be included in one of them.

The relevance of the operation of qualifying crypto-assets is significant both from the point of view of criminal law (in particular cybercrime) and from the point of view of private law, where the qualification of legal transactions depends on how their object is defined.

Keywords: utility tokens; security tokens; crypto-assets; MiCA Regulation; blockchain; DLT.