Lucrări de specialitate privind criminalitatea informatică (Ultima actualizare – decembrie 2022)

Prezenta listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe acesteia îşi propune să aducă în prim plan incursiunile doctrinare ale unor autori români, fie că acestea sunt în limba română sau limba engleză. Demersul s-a dorit a fi unul exhaustiv, fără a exclude materiale raportat la diverse criterii ce pot fi cu uşurinţă catalogate drept subiective. Lucrările omise urmează a face obiectul unei liste actualizate în numerele ulterioare ale revistei Penalmente Relevant.
Pentru a aduce un plus valoare prezentului demers, s-a încercat plasarea lucrărilor în anumite categorii specifice. De asemenea, deşi doar ocazional, au fost inserate comentarii succinte privitoare la conţinutul referințelor bibliografie.
Toate acestea pentru a oferi o mai bună radiografie a literaturii de specialitate într-un domeniu în care, oricât de mult s-ar scrie, totuşi e mult prea puţin.
Secţiunea monografii are în vedere şi lucrări ce nu vizează în mod exclusiv materia criminalităţii informatice. Astfel, au fost avute în vedere inclusiv comentarii ale noului Cod penal ori ale textelor de incriminate regăsite la un moment dat în legislaţia specială (Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 365/2002).