Scurte considerații cu privire la noțiunile de materiale pornografice și spectacol pornografic. Asemănări și deosebiri

Rezumat: În acest articol vom analiza infracțiunea de pornografie infantilă în modalitățile incriminate în art. 374 alin. (1) și alin. (11) C.pen., prin prisma elementului specific fiecăruia dintre cele două texte, respectiv a materialelor pornografice și a spectacolului pornografic. În primul rând, vom analiza sensul celor două noțiuni, apoi vom semnala câteva diferențe de reglementare și, în final, vom aduce argumente în sensul reținerii în concurs a primelor două alineate din art. 374 C.pen., infracțiunea fiind una cu conținuturi alternative.

Cuvinte-cheie: pornografie infantilă;materiale pornografice; spectacol pornografic; diferențe de incriminare; infracțiune cu conținuturi alternative.

Abstract: The aim of this paper is to analyse the offence of child pornography, as it is regulated by art. 374 paragraph 1 and paragraph 11 of the Romanian Criminal Code, by reference to pornographic materials depicting children and pornographic performances with children. The author analyses the meaning of each of these two elements of the offence and then highlights some regulatory differences between the two criminal provisions mentioned above. Likewise, the author argues that art. 374 paragraph 1 and paragraph 11 of the Romanian Criminal Code can result in a concurrence of offences.

Keywords: child pornography; pornographic materials depicting children; pornographic performances with children; differences in incrimination; alternative contents offence.