Posibilitatea confiscării speciale a banilor daţi cu dobândă, ca îndeletnicire, respectiv a dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii de camătă. Opinie privind problema de drept ce face obiectul dosarului nr. 2770/1/2023 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Rezumat: Articolul analizează dispoziţiile legale incidente privind confiscarea specială în cazul săvârșirii infracţiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C.pen. În concret, printr-o întrebare adresată Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în procedura prevăzută de art. 475 și urm. C.proc.pen., s-a ridicat problema posibilităţii confiscării speciale a banilor daţi cu dobândă, ca îndeletnicire, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen, respectiv a dobânzii obţinute prin săvârșirea infracţiunii de camătă, prevăzută de art. 351 Cod penal, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen. În esenţă, autorii ajung la concluzia că obiectul confiscării speciale îl poate face exclusiv suma de bani reprezentând dobânda obţinută prin săvârșirea infracţiunii de camătă, iar nu și suma de bani dată cu dobândă, ca îndeletnicire.

Cuvinte cheie: confiscare specială; camătă; dobândă; bun folosit; dezlegarea unei chestiuni de drept.

The possibility of special confiscation of money given with interest, as a business, respectively of the interest obtained by committing the crime of usury. Opinion on the question of law raised in the file
no. 2770/1/2023 of the High Court of Cassation and Justice – Panel for Preliminary Ruling in criminal matters

Abstract: The paper analyses the applicable legal provisions regarding the special confiscation in the case of committing the offense of usury, provided by art. 351 of the Romanian Criminal Code. Specifically, through a question addressed to the High Court of Cassation and Justice in the procedure provided by art. 475 et seq. of the Romanian Criminal Code (preliminary ruling in criminal matters), the highest jurisdiction in Romania was asked to rule on the possibility of special confiscation of money given with interest, as a business, under art. 112 para. (1) lit. b) of the Criminal Code, respectively of the interest obtained by committing the offense of usury, provided by art. 351 of the Criminal Code, based on art. 112 para. (1) lit. e) of the Criminal Code.

In essence, we will argue that the object of special confiscation can consist only in the amount of money
representing the interest obtained by committing the offense of usury, and not in the amount of money given with interest, as a business.

Keywords: special confiscation; usury; interest; assets used for the perpetration of criminal offences;
preliminary ruling in criminal matters.