Colegiul Editorial:
PROF. univ. dr. Sergiu Bogdan – director

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai; Avocat – Baroul Cluj

Avocat George Zlati – redactor-şef

Baroul Cluj

Consiliul Știinţific:
Prof. univ. dr. Florin Streteanu

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai

LECT. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; Avocat – Baroul București

Lect. univ. dr. Cristinel Ghigheci

Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov; Judecător – Curtea de Apel Braşov

Secretar de redacţie:
Avocat Dan Chertes – Baroul Cluj

office [AT] penalmente.eu